ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako zákazník máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo zápisom na iný trvanlivý nosič (e-mail), pričom stačí využiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť „Uložiť súbor“. Následne ho môžete vytlačiť a vyplniť, prípadne vyplniť a zaslať ako e-mail.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých druhov/kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu ALLTECH.SK s.r.o., Pavla Dobšinského 970/15, 969 01 Banská Štiavnica. Odporúčame tovar poslať doporučene (za stratu zásielky poštou nezodpovedáme). Prosím, neposielajte nám ho dobierkou. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník. Celú kúpnu cenu vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, ktorý ste nám uvideli.

V prípade, ak sa vám tovar páči, ale netrafili ste veľkosť (napríklad ste objednali o číslo menšiu veľkosť) – a teda nechcete tovar vrátiť, ale iba vymeniť, napíšte nám prosím na info@zerodc.sk a problém vyriešime. 🙂

Pre FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY kliknite na link